Uskonnon käsikirja | Uskonnon luonne ja merkitys (UE1) | Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) | Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) | Uskontojen maailmat (UE4) | Uskonto Suomessa (UE5) | Opettajalle | Kuvapankki


Kurssi 1: Uskonnon luonne ja merkitys

Uskonto ja yksilöOpintoverkko


Uskonto ja maailmankatsomus

   

Uskonnon määrittely ja tutkiminen

   

Uskonto yksilön kokemuksessa

      

Uskonto ja yksilö

      

Uskonnon omaksuminen

      

Uskonnollinen kehitys

   

Uskonto yhteisössä

Raamattu


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Uskonnon käsikirjan sivut 50-53


Uskonto ja yksilö powerpointdia


Millainen on uskonnon merkitys ihmiselle? Missä tilanteissa uskonnon merkitys korostuu?
Lue kappale uskonnollisuuden tyypittelyä. Miten arvioit omaa uskonnollisuuttasi?
Millaisia kokemuksia olet kuullut liittyvän uskontojen harjoittamiseen?
Millä tavoin pappien rooli eroaa muista kirkkoon kuuluvista luterilaisissa seurakunnissa? Lue kappale Yksilön asema uskontonsa parissa s. 53.

Kappaleen keskeiset käsitteet, asiat ja termit

uskonnon merkitys yksilölle
uskonnollisuuden tyypittely
- ulkokohtainen, sisäistänyt, kyselevä
positiivinen ja negatiivinen uskonnollisuus
uskontojen tarjoamat kokemukset ja elämykset
ihmeet
mystiikka
uskonto ja kulttuuri
perinne
uskonnolliset virat ja tehtävät
pyhien asioiden hoito
uskonnolliset ominaisuudet ja kyvyt


Wikipedian artikeli Uskonnollisuus

Wikipedian artikkeli Mystiikka

Tiede-lehden artikkeli uskonnollisen kokemuksen synnystä aivoissa

Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecimin artikkeli

Uskonnollinen kokemus vai psykiatrinen oire? Duodecim, Hannu Lauerma

Wikipedian artikkeli William James

mm.uskonnollisesta kokemuksesta

Teologia.fi-sivuston artikkeli

Uskonnolliset kokemukset eivät ole kadonneet länsimaisesta kulttuurista. Leo Näreaho
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kurssi 1: Uskonnon luonne ja merkitys.uskonnonverkot
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003