Uskonnon käsikirja | Uskonnon luonne ja merkitys (UE1) | Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) | Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) | Uskontojen maailmat (UE4) | Uskonto Suomessa (UE5) | Opettajalle | Kuvapankki


Kurssi 1: Uskonnon luonne ja merkitys

UskontodialogiOpintoverkko


Uskonto ja maailmankatsomus

   

Uskonnon määrittely ja tutkiminen

   

Uskonto yksilön kokemuksessa

   

Uskonto yhteisössä

      

Uskonto ja yhteiskunta

      

Uskonnonvapaus

      

Uskontodialogi

Raamattu


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Uskonnon käsikirjan sivut 72-73Miten uskontojen välinen vuoropuhelu (uskontodialogi) on kehittynyt Suomessa viime vuosikymmeninä?
Millainen voi olla koulun ja koulutuksen rooli uskontodialogin mahdollistajana?
Mitä on oikeanlainen suvaitsevaisuus? Voiko olla mielekästä merkitystä käsitteelle oikeanlainen suvaitsemattomuus?
Tutustu hakukoneiden avulla Suomessa syksyllä 2010 käytyyn keskusteluun koulujen joulunviettoperinteistä (kristillisen joulun viettämisestä koulujen joulujuhlissa). Mitä uskontodialogi voisi tarkoittaa monikulttuurisessa koulussa? Tuleeko ensisijassa toteuttaa kunkin maan tai alueen valtauskonnon perinteitä esimerkiksi koulujen juhlissa?

Kappaleen keskeiset käsitteet, asiat ja termit

Maailman uskontojen parlamentti ja sen jälkeiset kokoukset
uskontojen yhteinen etiikka
suhtautumistavat muihin uskontoihin
- ekslusivismi
- inklusivimi
- pluralismi
- postpluralismi
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uskontojenväliset suhteet


Uskontodialogi-käsitteen määrittely

Evl.fi-sivuston Aamenesta öylättiin -sanasto

Verkkosivuja uskontodialogista (katso myös alasivut)

Evl.fi-sivuston Uskontodialogi-sivusto

"Koulun annettava valmiuksia uskontodialogiin"

Teologia.fi-sivusto, Jyri Komulainen

Artikkeli suvaitsevaisuudesta ja suvaitsemattomuudesta uskontojen kesken

Arkkipiispa Jukka Paarma: SUVAITSEVAISUUS JA SUVAITSEMATTOMUUS KIRKOSSA, YHTEISKUNNASSA JA USKONTOJEN KESKEN (Esitelmä Perustan teologisilla opintopäivillä Kauniaisissa 9.1.2007)
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kurssi 1: Uskonnon luonne ja merkitys.uskonnonverkot
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003